دلایل تقلید از دیگران

چرا ما حتی بدون اینکه بدانیم چرا، از افراد اطراف مان کپی برداری و تقلید می کنیم، آیا تا به حال متوجه شده اید که شما و دوستانتان همگی به طور مشابه صحبت می کنید؟ این اصلاً تصادف نیست! هر چیزی که لازم است در مورد این که چرا ناخودآگاه افراد اطراف خود را کپی […]

چرا ما حتی بدون اینکه بدانیم چرا، از افراد اطراف مان کپی برداری و تقلید می کنیم، آیا تا به حال متوجه شده اید که شما و دوستانتان همگی به طور مشابه صحبت می کنید؟ این اصلاً تصادف نیست! هر چیزی که لازم است در مورد این که چرا ناخودآگاه افراد اطراف خود را کپی می کنند را مشخص می کنیم، آیا تا به حال متوجه شده اید زمانی که یک دوره طولانی را با کسی سپری می کنید، مانند هم صحبت و رفتار می کنید؟

این تقلید ناخودآگاه به عنوان” تقلید اتوماتیک حرکات، رفتارها، حالات چهره، سخنرانی و حرکات توصیف می شود “، به طور شگفت انگیزی، درگیر شدن در تقلید اتوماتیک در واقع چیزهای زیادی را در مورد شما نشان می دهد – درست مثل عادت های دیگری که چیزهای زیادی را درباره شخصیت شما نشان می دهد، تعجب می کنید که چرا این کار را انجام می دهید و چطور؟ حتی ممکن است افراد بدون دانستن آن را تقلید کنند؟

علت تقلید از دیگران چیست؟

پاسخش واقعا علمی است، تقلید بهترین شکل فریبندگی است، به بهترین دوست خود بگویید کلمه “کاملا” را در هر جمله تکرار کند، طبیعتاً، دو نفر از شما زمان زیادی را با هم سپری می کنید – صحبت کردن، گوش دادن، و گشتن، مدتی بعد، یکی از اعضای خانواده اشاره کرد که شما شروع به گفتن “کاملا” در بیشتر جملاتتان را کرده اید، اگر آشکارا سعی می کردید که دوست خود را کپی کنید، این اتفاق چگونه رخ می داد؟

هنگامی که بیشتر بر روی افراد اطرافمان متمرکز می شویم، نگرانی بزرگی برای آن ها داریم، کمی وابستگی حس می کنیم و یا تمایل داریم که دوست داشته شویم، این عوامل باعث می شود که مردم بیشتر از دیگران تقلید کنند، در این مثال، معاشرت عمیق با دوستتان ممکن است باعث شود که شما به صورت ناخودآگاه عادت های گفتاری آنها را ثبت کرده و از استفاده از کلمه “کاملا” تقلید کنید.

علاوه بر این، تحقیقات نشان می دهند که تقلید از تمایل ما به افزایش وابستگی یا ارتباط با دیگران توضیح داده می شود و به این معنی است که کپی کردن شما از کلمه “کاملا” می تواند نشان دهنده تمایل شما به نزدیک شدن و تایید شدنتان توسط دوست تان باشد، همچنین این احتمال وجود دارد که شما به طور ناخودآگاه از شخصی تقلید کنید، چون به آن ها نگاه می کنید.

چرا از دیگران تقلید می کنیم؟

ما از افرادی تقلید می کنیم که آنها را دوست داریم و یا مقداری نفوذ اجتماعی دارند، که این فرد می تواند رئیس شما، یک هم کار، یک دوست، یا یک شخصیت معمولی باشد ، اگر تا به حال مشاهده کرده اید که یک هم کار ماهر با فرم بدنی عالی نشسته است، احتمال این وجود دارد که به صورت ناخودآگاه برای تقلید از آن ها همان گونه بنشینید، طبیعت انسانی همین گونه است …

خواستن دوستانی شبیه به خودمان، توجه به افرادی که به ما اهمیت می دهند و تحسین مردم با قدرت، همه توضیحات اجتماعی ای برای تقلید ناخودآگاهانه هستند، با این حال چنانچه در نمناک گفته ایم یک دلیل بیولوژیکی هم وجود دارد که ما دوست داریم بدون توجه به آن، افراد اطراف خود را کپی کنیم.”

برخی تحقیقات نشان می دهند که انسان ها یک سیستم نورونی آینه ای دارند که به آن ها اجازه می دهد تا از طریق تقلید چیز هایی را یاد بگیرند، نورون آینه ای در مغز ما هنگامی که رفتار دیگران را مشاهده می کنیم، فعال می شوند، تصور کنید که اجزای بسیار کوچکی از مغز, فعالیت های دیگران را بدون حتی یکبار انجام دادن شان واقعاً به خوبی انجام می دهند.

دلیل تقلید ناخودآگاه از دیگران از نظر روانشناسی

بسیاری از نورون های آینه ای برای یک کودک ممکن می سازند تا به والد خود نگاه کند که بند کفشش را می بنندد و سپس بدون دستور خاصی این عمل را تکرار می کند، به طور مشابه, نورون های آینه ای به ما اجازه می دهند تا زبان ها, ابزارهای موسیقی و سایر مهارت ها و حرکات را فقط با مشاهده دیگران در اطراف خود انجام دهیم.

این پدیده به عنوان ” همدلی اجتماعی ” شناخته می شود و توضیح داده شده که چطور خمیازه کشیدنی که توسط یک معلم آغاز می شود, در یک کلاس پخش خواهد شد و یا اینکه چگونه بی اختیار لهجه, ریتم, یا تن در صحبت ها مشابه می شود. ” به عبارت ساده تر, نورون های آینه ای ما را همدل می کنند و این همدردی به صورت ناخودآگاه منتقل می شود و باعث کپی کردن از افراد اطراف مان خواهد شد.

حرف آخر: کاملاً طبیعی است متوجه شوید که شما به طور ناخودآگاه تغییر کرده اید و بیشتر شبیه به دوستان, خانواده یا اطرافیان دیگر شدید، اگر شما به فردیت خود افتخار کنید, رفتارهای دیگران را کپی نمی کنید، در حالی که ممکن است ما سعی در تغییر عادات یا شخصیت های خود نداشته باشیم, اما کپی کردن افراد اطرافمان فقط بخشی از همدلی اجتماعی و خوب انسانی است.