خود را برای ۶ ماه موشک‌باران مستمر «تل آویو» آماده کرده ایم

سخنگوی شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» اعلام کرد: خود را برای ۶ ماه موشک باران مستمر تل آویو آماده کرده ایم.

سخنگوی شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» اعلام کرد: خود را برای ۶ ماه موشک باران مستمر تل آویو آماده کرده ایم.