خرابکاری در نطنز ضرورت توسعه صنعت هسته‌ای کشور را نشان می‌دهد

خرابکاری در نطنز ضرورت توسعه صنعت هسته‌ای کشور را نشان می‌دهد دزفول- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: خرابکاری در تأسیسات هسته ای نطنز، ضرورت توسعه راهبردی صنعت هسته‌ای کشور را نشان می‌ده..

خرابکاری در نطنز ضرورت توسعه صنعت هسته‌ای کشور را نشان می‌دهد

دزفول- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: خرابکاری در تأسیسات هسته ای نطنز، ضرورت توسعه راهبردی صنعت هسته‌ای کشور را نشان می‌دهد.

سید احمد آوایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خرابکاری در تأسیسات اتمی نطنز، ضرورت توسعه عمق راهبردی صنعت هسته‌ای کشور را نشان می‌دهد به ویژه اینکه پیشرفت در این زمینه، موضع تیم دیپلماسی ما را در مذاکرات برجام تقویت می‌کند.

وی افزود: آنچنان که در مذاکرات اخیر در وین مشاهده شد و دشمن صهیونیستی را از پیروزی احتمالی دیپلماتیک ایران در آینده نه چندان دور به وحشت انداخت تا اقدام تروریستی اخیر را در مسیر سنگ‌اندازی و تضعیف موضع جمهوری اسلامی سازمان‌دهی کند.

نماینده مردم دزفول و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در چنین شرایطی غنی‌سازی ۶۰ درصد نقطه عطفی در پیشرفت صنعت هسته‌ای کشورمان و پاسخ محکمی به خرابکاری‌های رژیم صهیونیستی خواهد بود.