حق شناس داوطلب انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شد

محمد جواد حق شناس عضو شورای شهر برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ وارد ستاد انتخابات شد.

محمد جواد حق شناس عضو شورای شهر برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ وارد ستاد انتخابات شد.