حرکت کشور با خرابکاری در مراکز هسته‌ای متوقف نمی‌شود

حرکت کشور با خرابکاری در مراکز هسته‌ای متوقف نمی‌شود رئیس دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم، گفت: حرکت کشور با ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در مراکز هسته‌ای متوقف نمی‌شو..

حرکت کشور با خرابکاری در مراکز هسته‌ای متوقف نمی‌شود

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم، گفت: حرکت کشور با ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در مراکز هسته‌ای متوقف نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در توئیتر در واکنش به آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم، گفت: آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم برای مصارف صلح‌آمیز، نشانه روشنی از پیشرفت و توانمندی‌های کشور و پیام صریحی به بدخواهان این مرزوبوم است که بدانند، فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز در ایران بومی شده و این یعنی حرکت کشور با ترور دانشمندان هسته‌ای و خرابکاری در مراکز هسته‌ای متوقف نمی‌شود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور تصریح کرد: این اتفاق میمون همچنین پاسخی است به همه افرادی که در چند سال گذشته برای عوام فریبی همواره می‌گفتند، صنعت هسته‌ای کشور بعد از توافقنامه برجام تعطیل شده است. در حالی که دولت بارها گفته است و می‌گوید، برجام مانع پیشرفت صنعت هسته‌ای نشده و نخواهد شد.