جهانگیری برای دردهای مردم بغض کرد!

جهانگیری برای دردهای مردم بغض کرد! جهانگیری، معاون اول حسن روحانی امروز در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم ثبت نام کرد و از وجود فقر و مشکلات اقتصادی در کشور با بغض و گریه صحبت کرد.
دریافت ۱۳ MB

جهانگیری برای دردهای مردم بغض کرد!

جهانگیری، معاون اول حسن روحانی امروز در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم ثبت نام کرد و از وجود فقر و مشکلات اقتصادی در کشور با بغض و گریه صحبت کرد.

دریافت ۱۳ MB