جهانپور هم کرونا گرفت

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، گرفتار کرونا شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، تست کرونای کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو، مثبت ..

جهانپور هم کرونا گرفت

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، گرفتار کرونا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تست کرونای کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو، مثبت شد.

وی از ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور، در صف مقدم اطلاع رسانی قرار داشت.

کد خبر ۵۱۷۸۳۲۷ حبیب احسنی پور

مقاله اصلی