جلوگیری از واگذاری بدون ضابطه زمین‌های نیروی دریایی در بوشهر

بوشهر – نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بر لزوم جلوگیری از واگذاری بدون ضابطه زمین‌های نیروی دریایی در بوشهر تاکید کرد.

بوشهر – نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بر لزوم جلوگیری از واگذاری بدون ضابطه زمین‌های نیروی دریایی در بوشهر تاکید کرد.