جلسه هیئت دولت در ستاد انتخابات/ بُغض‌های خالق وضع موجود!

ستاد انتخابات کشور، فرآیند ثبت‌نام از داوطلبان ریاست‌جمهوری سیزدهم را درحالی به اتمام رساند که از اولین دقایق صبح شاهد ترافیک پرحجمی از چهره‌های سرشناس سیاسی بود.

ستاد انتخابات کشور، فرآیند ثبت‌نام از داوطلبان ریاست‌جمهوری سیزدهم را درحالی به اتمام رساند که از اولین دقایق صبح شاهد ترافیک پرحجمی از چهره‌های سرشناس سیاسی بود.