جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی سند راهبردی ایران و چین

جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی سند راهبردی ایران و چین سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی سند راهبردی ایران و چین و نشست مشترک کمیسیون برجام در حال برگزاری است.
محمدحس..

جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی سند راهبردی ایران و چین

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی سند راهبردی ایران و چین و نشست مشترک کمیسیون برجام در حال برگزاری است.

محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف خبر داد.

وی بیان کرد: این جلسه به منظور بررسی سند راهبردی ایران و چین و نشست مشترک کمیسیون برجام در حال برگزاری است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه از هیچ مسئولی دعوت به عمل نیامده و موضوعات مذکور صرفاً از سوی نمایندگان مجلس در حال بحث و ارزیابی است.