جذب ۱۴۸۰ نیروی کار جدید در شرکت‌های ورشکسته احیا شده

رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران از جذب ۱۴۸۰ نیروی کار جدید در شرکت‌های ورشکسته احیا شده تحت اختیار این اداره در سال گذشته خبر داد.

رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران از جذب ۱۴۸۰ نیروی کار جدید در شرکت‌های ورشکسته احیا شده تحت اختیار این اداره در سال گذشته خبر داد.