ثبت نام از نامزدهای انتخابات نظام پزشکی آغاز شد

ثبت‌نام کاندیداهای حضور در انتخابات سازمان نظام پزشکی از امروز سی‌ام اردیبهشت لغایت پنجم خرداد ۱۴۰۰ داز ساعت ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام خواهد شد.

ثبت‌نام کاندیداهای حضور در انتخابات سازمان نظام پزشکی از امروز سی‌ام اردیبهشت لغایت پنجم خرداد ۱۴۰۰ داز ساعت ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام خواهد شد.