ثبت بزرگترین وقف کشور به ارزش ۱۵هزار میلیارد تومان در استان تهران

ری- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران از ثبت بزرگترین وقف کشور به ارزش ۱۵هزار میلیارد تومان در استان تهران خبر داد.

ری- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران از ثبت بزرگترین وقف کشور به ارزش ۱۵هزار میلیارد تومان در استان تهران خبر داد.