تولیدکنندگان بازار رقابت را نمی‌شناسند/لزوم تقویت دیپلماسی اقتصاد

اصفهان- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با وجودی که مجبور به جبران درآمد ارزی از طریق درآمدهای غیر نفتی هستیم اما تولیدکنندگان بازار رقابت و به ویزه کشورهای همسایه را به خوبی نمی‌شناسند.

اصفهان- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با وجودی که مجبور به جبران درآمد ارزی از طریق درآمدهای غیر نفتی هستیم اما تولیدکنندگان بازار رقابت و به ویزه کشورهای همسایه را به خوبی نمی‌شناسند.