توزیع ۹۵۰۰ بسته معیشتی در استان مرکزی

اراک- مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان مرکزی از برگزاری رزمایش احسان رمضان با توزیع ۹ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی در این استان خبر داد.

اراک- مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان مرکزی از برگزاری رزمایش احسان رمضان با توزیع ۹ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی در این استان خبر داد.