تمهیدات پیشگیرانه درباره کرونا در شعبات اخذرای ارومیه فراهم است

ارومیه – فرماندار ارومیه گفت: تمهیدات لازم پیشگیرانه برای کاهش نگرانی مردم در خصوص شیوع کرونا و احتمال ابتلا به بیماری کووید ۱۹ طی روز رای گیری در همه شعبه ها فراهم شده است.

ارومیه – فرماندار ارومیه گفت: تمهیدات لازم پیشگیرانه برای کاهش نگرانی مردم در خصوص شیوع کرونا و احتمال ابتلا به بیماری کووید ۱۹ طی روز رای گیری در همه شعبه ها فراهم شده است.