تقویم انتخابات ریاست جمهوری در یک نگاه

وزارت کشور جدول زمان‌بندی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد که در این اینفوگرافیک به آن پرداخته شده است.

وزارت کشور جدول زمان‌بندی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد که در این اینفوگرافیک به آن پرداخته شده است.