تصمیمات قرارگاه مبارزه با کرونا با هماهنگی دستگاه‌ها گرفته می‌شود

تصمیمات قرارگاه مبارزه با کرونا با هماهنگی دستگاه‌ها گرفته می‌شود سخنگوی وزارت کشور گفت: تصمیم گیری‌های قرارگاه مبارزه با کرونا مبتنی بر هماهنگی ظرفیت‌های دستگاه های کشوری و لشکری عضو ستاد است.
به گز..

تصمیمات قرارگاه مبارزه با کرونا با هماهنگی دستگاه‌ها گرفته می‌شود

سخنگوی وزارت کشور گفت: تصمیم گیری‌های قرارگاه مبارزه با کرونا مبتنی بر هماهنگی ظرفیت‌های دستگاه های کشوری و لشکری عضو ستاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور، در پی طرح برخی اظهارات با ادعای استفاده از گزارش های غیر دقیق در رنگ بندی استانهای کشور، گفت: متاسفانه اظهارات مطرح شده بر اساس اطلاعات غیر دقیق بیان شده است.
وی افزود: اصولاً نوع تصمیم گیری در قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا و کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا مبتنی بر هماهنگی ظرفیت های بیش از ۲۰ دستگاه کشوری و لشکری عضو ستاد ملی بالاخص وزارت بهداشت است و تمام تصمیمات، مبتنی بر نظرات تخصصی اتخاذ می شود و در تمام مراحل وزارت بهداشت حضور دارد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به فرآیند تصمیم گیری در قرارگاه و ستاد ملی مبارزه با کرونا، روند های جمعی-تخصصی تصمیم گیری در کمیته امنیتی انتظامی و قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا را کاملا روشمند و مبتنی بر مشارکت تمامی دستگاه‌های مسئول برشمرد و تصریح کرد: تمامی طرح ها و پیشنهادات، پس از ارزیابی های کارشناسی و طرح در کارگروه های مختلف وابسته، در کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف از جمله وزارت بهداشت بررسی و سپس در جلسه اصلی قرارگاه با حضور معاونین وزرا و سازمان های عضو قرارگاه مطرح و جمع بندی می شود و در موارد اصلی، پس از تصویب در قرارگاه و قبل از طرح در جلسه ستاد ملی در جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی با حضور رئیس جمهور مجددا مورد بازبینی و بررسی نهایی قرار می گیرد و سپس در جلسه اصلی ستاد ملی با حضور مقامات ارشد کشور، تصویب و جهت اجرا ابلاغ می شود.

سامانی افزود: اساساً وظایف و مسوولیت های قانونی و صلاحیت تشکیلاتی دستگاه ها، مبنای قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا برای دریافت و استفاده از آمار و اطلاعات است.
وی خاطرنشان کرد:‌اطلاعات رویدادهای حیاتی کشور از تولد تا وفات همواره در اختیار قرارگاه است و انتظار می رود که فعالان قوای مختلف، از روندهای جاری در تولید و بهره برداری از آمار و اطلاعات حیاتی کشور مطلع باشند.
معاون هماهنگی وزارت کشور در پایان گفت: در تمام جلسات کمیته امنیتی و قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا، نمایندگان وزارت بهداشت حضور فعال دارند و تمامی تصمیمات براساس گزارش های وزارت بهداشت اعمال می شود.