تشکیل کمیته واکسیناسیون در کرمانشاه/ واکسن کرونا نباید دپو شود

کرمانشاه- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به لزوم مدیریت زمان و مکان در مورد تزریق واکسیناسیون گروه‌های هدف علیه بیماری کرونا، گفت: واکسن کرونا نباید در این استان دپو شود.

کرمانشاه- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به لزوم مدیریت زمان و مکان در مورد تزریق واکسیناسیون گروه‌های هدف علیه بیماری کرونا، گفت: واکسن کرونا نباید در این استان دپو شود.