ترجمه «یک داستان تخیلی با مفهوم قرآنی» نقدوبررسی می‌شود

نشست نقد و بررسی ترجمه مجموعه ۸ جلدی «یک داستان تخیلی با مفهوم قرآنی» با حضور کلر ژوبرت، ظهر امروز در فضای مجازی برگزار می‌شود.

نشست نقد و بررسی ترجمه مجموعه ۸ جلدی «یک داستان تخیلی با مفهوم قرآنی» با حضور کلر ژوبرت، ظهر امروز در فضای مجازی برگزار می‌شود.