تحویل غذاهای ویژه بیماران متابولیک و رژیمی در کمترین زمان

رئیس اداره شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه سازمان غذا و دارو گفت: فرآورده‌های مختص بیماران متابولیک و رژیمی درب منزل در کمترین زمان تحویل می شود.

رئیس اداره شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه سازمان غذا و دارو گفت: فرآورده‌های مختص بیماران متابولیک و رژیمی درب منزل در کمترین زمان تحویل می شود.