تبدیل ۵۰۰ کیلومتر ازکابل های شبکه توزیع زنجان به کابل خودنگهدار

تبدیل ۵۰۰ کیلومتر ازکابل های شبکه توزیع زنجان به کابل خودنگهدار زنجان-مدیرعامل شرکت توزیع برق زنجان گفت: طی سال گذشته ۵۰۰ کیلومتر از کابل های شبکه توزیع برق زنجان به منظور جلوگیری از سرقت و تلفات انرژ..

تبدیل ۵۰۰ کیلومتر ازکابل های شبکه توزیع زنجان به کابل خودنگهدار

تبدیل ۵۰۰ کیلومتر ازکابل های شبکه توزیع زنجان  به کابل خودنگهدار

زنجان-مدیرعامل شرکت توزیع برق زنجان گفت: طی سال گذشته ۵۰۰ کیلومتر از کابل های شبکه توزیع برق زنجان به منظور جلوگیری از سرقت و تلفات انرژی به کابل خودنگهدار تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی سال گذشته ۵۰۰ کیلومتر از کابل‌های شبکه توزیع برق زنجان به منظور جلوگیری از سرقت و تلفات انرژی به کابل خودنگهدار تبدیل شد، گفت: تا پایان سال هم ۵۰۰ کیلومتر از شبکه‌های کابلی به خودنگهدار تبدیل می‌شود.

وی اظهار کرد: تبدیل شبکه‌های کابلی به خود نگهدار در جلوگیری از سرقت انرژی و تلفات انرژی بسیار موثر است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق زنجان گفت: شبکه‌های فرسوده شهرها و روستاها به کابل خود نگهدار تبدیل می‌شود و در این میان موضوع فرسودگی و تلفات انرژی در تمام شبکه‌های برق همچنان وجود دارد.

علیزاده با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی تمام شبکه‌های سیمی توزیع برق استان زنجان تبدیل به کابل خودنگهدار می‌شوند، تاکید کرد: با توسعه کابل‌های خود نگهدار سرقت کابل‌های برق در استان کاهش یافته است.

وی بابیان اینکه استان بیش از ۳۴۶ هزار مشترک برق دارد، تصریح کرد: بیش از ۷۱ درصد مصرف برق استان دربخش صنعت و کشاورزی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق زنجان بر لزوم مصرف درست و بهینه برق در زنجان تاکید کرد و یادآور شد: مردم مصرف برق را مدیریت کنند.

علیزاده ابراز داشت: طی سال گذشته برق رسانی به روستاهای فاقد برق در استان با قوت بیشتری انجام شد و در سالجاری هم این مهم با قوت بیشتری انجام می‌شود.