بیهوش‌ شدن رئیس سازمان داروی دانمارک در کنفرانس خبری

بیهوش‌ شدن رئیس سازمان داروی دانمارک در کنفرانس خبری شبکه LN۲۴ بلژیک: تانیا اریکسن، رئیس سازمان داروی دانمارک درجریان کنفرانسی خبری درباره توقف استفاده از واکسن آسترازنکا در کشورش بیهوش شد.
دریافت ۱ ..

بیهوش‌ شدن رئیس سازمان داروی دانمارک در کنفرانس خبری

بیهوش‌ شدن رئیس سازمان داروی دانمارک در کنفرانس خبری

شبکه LN۲۴ بلژیک: تانیا اریکسن، رئیس سازمان داروی دانمارک درجریان کنفرانسی خبری درباره توقف استفاده از واکسن آسترازنکا در کشورش بیهوش شد.

دریافت ۱ MB