برپایی نماز جمعه در همه شهرهای استان بوشهر به جز عسلویه لغو شد

بوشهر – رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان بوشهر گفت: برپایی نماز جمعه در همه شهرهای استان بوشهر به جز عسلویه لغو شد.

بوشهر – رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان بوشهر گفت: برپایی نماز جمعه در همه شهرهای استان بوشهر به جز عسلویه لغو شد.