برنامه خصوصی‌سازی پرسپولیس و استقلال را آماده کرده‌ایم

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: برای خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی به ویژه پرسپولیس و استقلال برنامه‌ای تهیه شده است.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: برای خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی به ویژه پرسپولیس و استقلال برنامه‌ای تهیه شده است.