بررسی بازگشت آمریکا به برجام/ تکالیفی جدید برای گروه‌های کارشناسی

بررسی بازگشت آمریکا به برجام/ تکالیفی جدید برای گروه‌های کارشناسی هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام تاکید کرد: اعضا بحث‌هایی درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام را مورد ارزیابی قرار داده و سازوکارها ..

بررسی بازگشت آمریکا به برجام/ تکالیفی جدید برای گروه‌های کارشناسی

هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام تاکید کرد: اعضا بحث‌هایی درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام را مورد ارزیابی قرار داده و سازوکارها جهت تضمین بازگشت به برجام را به بحث گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون مشترک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در روز جمعه، ۹ آوریل (برابر با ۲۰ فروردین ۱۴۰۰) به صورت حضوری از سر گرفته شد. کمیسیون مشترک مسئولیت نظارت بر برجام را بر عهده دارد.

کمیسیون مشترک به ریاست معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپایی انریکه مو را، از جانب نماینده عالی اتحادیه جوزپ بورل برگزار شد و نمایندگان چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و ایران حضور داشتند.

اعضا بحث‌هایی که در سطوح مختلف کمیسیون مشترک در خصوص بازگشت احتمالی آمریکا به برجام صورت گرفته را مورد ارزیابی قرار داده و سازوکارها جهت تضمین بازگشت به برجام و اجرای موثر آن را به بحث گذاشتند. دو گروه کارشناسی رفع تحریم و اجرای ترتیبات هسته‌ای اقدامات خود را به اطلاع کمیسیون مشترک رسانده و اعضا تبادل نظرهای سازنده و نتیجه محور را مد نظر قرار دادند.

با توجه به بیانیه مشترک وزرای امور خارجه عضو برجام در مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰ اعضا بر اراده خود جهت پیگیری تلاش‌های دیپلماتیک مشترک موجود تاکید کردند.

هماهنگ کننده به تماس‌های جداگانه خود با همه اعضای برجام و با ایالات متحده ادامه خواهد داد.

کمیسیون مشترک گروه‌های کارشناسی را موظف نمود تا اقدامات خود را ادامه دهند و توافق کرد تا طی هفته آتی در وین مجدداً تشکیل جلسه دهد.