بجنورد و اسفراین در وضعیت سیاه کرونا قرار گرفتند

بجنورد و اسفراین در وضعیت سیاه کرونا قرار گرفتند بجنورد- طبق آخرین ارزیابی روند بستری بیماران کرونایی در شهرستان های کشور، بجنورد و اسفراین از استان خراسان شمالی در رنگ بندی کرونا در وضعیت سیاه قرار گ..

بجنورد و اسفراین در وضعیت سیاه کرونا قرار گرفتند

بجنورد و اسفراین در وضعیت سیاه کرونا قرار گرفتند

بجنورد- طبق آخرین ارزیابی روند بستری بیماران کرونایی در شهرستان های کشور، بجنورد و اسفراین از استان خراسان شمالی در رنگ بندی کرونا در وضعیت سیاه قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین ارزیابی روند بستری در شهرستان های کشور، ۶۳ شهرستان در وضعیت سیاه کرونایی قرار گرفتند که سهم خراسان شمالی از این تعداد ۲ شهرستان است.

بر این اساس بجنورد و اسفراین در رنگ بندی کرونایی در وضعیت سیاه قرار گرفتند.

هم اکنون ۸۵ شهرستان کشور در وضعیت فوق قرمز و ۱۷۶ شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند.