با تخته کردن یک سریال افتضاحات ۸ ساله پنهان می‌شود؟

با تخته کردن یک سریال افتضاحات ۸ ساله پنهان می‌شود؟ امیرابراهیم رسولی، مشاور رئیس و مدیرکل هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی طی توییتی نسبت به توقف سریال گاندو واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیراب..

با تخته کردن یک سریال افتضاحات ۸ ساله پنهان می‌شود؟

امیرابراهیم رسولی، مشاور رئیس و مدیرکل هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی طی توییتی نسبت به توقف سریال گاندو واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرابراهیم رسولی، مشاور رئیس و مدیرکل هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی طی توییتی نوشت: «چرا برخی فکر می‌کنند با تخته کردن یک سریال افتضاحات ۸ساله پنهان می‌شود؟

تهیه کننده ‎گاندو را سالهاست میشناسم با مشورت و سند کار را تمییز تحویل داده است اما…

به نظرم زین پس تا چندماه آینده مراقب مرزها باشند تا برخی امکان خروج نیابند تا بعد…»