باید کمیسیون ویژه نظارت بر سند همکاری بین ایران و چین تشکیل شود

باید کمیسیون ویژه نظارت بر سند همکاری بین ایران و چین تشکیل شود رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید کمیسیون ویژه‌ای جهت نظارت بر سند همکاری بین ایران و چین در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا این موضوع مهم..

باید کمیسیون ویژه نظارت بر سند همکاری بین ایران و چین تشکیل شود

باید کمیسیون ویژه نظارت بر سند همکاری بین ایران و چین تشکیل شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید کمیسیون ویژه‌ای جهت نظارت بر سند همکاری بین ایران و چین در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا این موضوع مهم به صورت مرتب رصد و پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز، گفت: ما از ساعت ۸:۱۵ جلسه خود را تشکیل دادیم و در آن جلسه بنده به نمایندگان گفتم که وظیفه ماست که حتماً کمیسیون و یا کارگروه ویژه ای جهت نظارت بر سند همکاری بین ایران و چین تشکیل دهیم.

وی بیان کرد: بر این اساس عده ای از نمایندگان تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه نظارت بر سند همکاری ایران و چین را امضاء کرده اند و این موضوع در هفته جاری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید مجلس به صورت مرتب و منظم سند همکاری بین ایران وچین را رصد و پیگیری کند.