بازنگری آیین نامه تغذیه و کار دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

بازنگری آیین نامه تغذیه و کار دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به اصلاح دو آیین نامه مهم در حوزه دانشجویی علوم پزشکی از بازنگری آیین نامه تغذیه و فعالیت کا..

بازنگری آیین نامه تغذیه و کار دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

بازنگری آیین نامه تغذیه و کار دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به اصلاح دو آیین نامه مهم در حوزه دانشجویی علوم پزشکی از بازنگری آیین نامه تغذیه و فعالیت کار دانشجویی خبر داد.

رحمان خدابنده لو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت گفت: دو آئین نامه تغذیه در دانشگاه‌های علوم پزشکی و آئین نامه کار دانشجویی سال‌ها بود که تغییراتی نداشتند و این آئین نامه‌ها در سال گذشته بازنگری و اصلاح شد و امسال بر اساس آئین نامه‌های جدید عمل می‌شود.

وی در زمینه برنامه‌های سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی گفت: در بحث سلامت روان با توجه به شیوع کرونا و عدم حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها و مجازی شدن دروس، اولین کاری که از سوی معاونت دانشجویی انجام شد، طراحی پرسشنامه سلامت روان بود که اطلاعات خوبی جمع آوری کرد.

مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت افزود: طرح «هم قدم» در همه دانشگاه‌های علوم پزشکی اجرا و با دانشجویان تماس تلفنی گرفته شد و سلامت روان دانشجویان پیگیری شد.

وی درباره ارزیابی از وضعیت سلامت روان دانشجویان ناشی از اجرای طرح «هم قدم» گفت: سه نوع وضعیت برای دانشجویان پیش بینی شده بود، یک وضعیت عادی محسوب می‌شد، در وضعیت دیگر اگر نیاز به مشاوره بود، مشاوران دانشگاه با دانشجویان تماس تلفنی می‌گرفتند و در وضعیت نامطلوب اگر نیاز بود دانشجو مشاوره حضوری دریافت کند با دانشگاه محل سکونت دانشجو هماهنگی شده بود که اداره مشاوره آن دانشگاه همکاری کند و این طرح هنوز هم ادامه دارد.

خدابنده لو خاطرنشان کرد: سه جلد کتاب خود مراقبتی برای دانشجویان طراحی و تدوین شد که در زمینه رهایی از نگرانی، رهایی از افسردگی و هوش هیجانی بودند و ۴۵ هزار جلد از این کتاب‌ها در دانشگاه‌ها توزیع شد. امسال نیز ۴ جلد کتاب جدید در همین زمینه‌ها چاپ می‌شود.

وی با اشاره به تهیه گزارش سبک زندگی دانشجویان علوم پزشکی گفت: از ۱۰ هزار دانشجو گزارش سبک زندگی تهیه شد و ۴ هزار نفر ساعت کار آموزش مجازی کارشناسان مشاوره انجام شد.