ایران راه ترانزیت ازبکستان به بازارهای جهانی را فراهم می‌کند

ایران راه ترانزیت ازبکستان به بازارهای جهانی را فراهم می‌کند وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رایزنی‌های ایران و ازبکستان در مسائل منطقه‌ای گفت: ایران می‌تواند راه ترانزیت ازبکستان به بازارهای جهان..

ایران راه ترانزیت ازبکستان به بازارهای جهانی را فراهم می‌کند

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رایزنی‌های ایران و ازبکستان در مسائل منطقه‌ای گفت: ایران می‌تواند راه ترانزیت ازبکستان به بازارهای جهانی و آب‌های آزاد را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پس از دیدار با وزیر امور خارجه ازبکستان گفت: جشن نوروز را به مردم ازبکستان تبریک می‌گویم که با ما در نوروز و در بسیاری از موضوعات فرهنگی شریک هستند.

وی ادامه داد: امروز ما در زمینه روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تقویت روابط بین ایران و ازبکستان صحبت کردیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رایزنی‌های ایران و ازبکستان در مسائل منطقه‌ای گفت: در رابطه با صلح افغانستان، گفتگو و رایزنی انجام دادیم. امیدواریم که این همکاری‌ها گسترش پیدا کند.

ظریف گفت: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند راه ترانزیت ازبکستان به بازارهای جهانی و آب‌های آزاد را فراهم کند. حوزه‌های مختلف همکاری وجود دارد. تاریخ مشترک بسیار طولانی ایران و ازبکستان، زمینه‌های دوستی بین دو ملت را بیش از پیش گسترش می‌دهد.

وی اظهار داشت: امیدوارم در دیدار امروز بعدازظهر با رئیس‌جمهور ازبکستان بتوانیم زمینه‌های همکاری را گسترش بیشتری بدهیم.