ایران با هرگونه بی‌ثباتی داخلی و دخالت خارجی در اردن مخالف است

ایران با هرگونه بی‌ثباتی داخلی و دخالت خارجی در اردن مخالف است سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تحولات اخیر اردن بر اهمیت صلح و ثبات در این کشور تاکید کرد و گفت: ایران با هرگونه بی‌ثباتی داخلی و دخ..

ایران با هرگونه بی‌ثباتی داخلی و دخالت خارجی در اردن مخالف است

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تحولات اخیر اردن بر اهمیت صلح و ثبات در این کشور تاکید کرد و گفت: ایران با هرگونه بی‌ثباتی داخلی و دخالت خارجی در این کشور مخالف است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده در واکنش به تحولات اخیر اردن بر اهمیت صلح و ثبات در اردن تاکید کرد.

وی هرگونه تنش و بی ثباتی داخلی در منطقه غرب آسیا را به نفع رژیم صهیونیستی دانست و اضافه کرد: همواره ردپایی از این رژیم در هر فتنه‌ای در کشورهای اسلامی دیده می‌شود.

خطیب زاده با تاکید بر روابط حسنه کشورمان با اردن افزود: جمهوری اسلامی ایران با هرگونه بی‌ثباتی داخلی و دخالت خارجی مخالف است و اعتقاد دارد کلیه امور داخلی کشورها باید در چارچوب قانون پیگیری شود.