«اولیانوف» با هیئت‌های آمریکا و اروپا درباره برجام گفتگو کرد

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی امروز با اعلام دیدار خود با هیئت‌های آمریکا و تروییکای اروپایی در وین و گفتگو درباره برجام، این نشست‌ها را «سازنده و مفید» توصیف کرد.

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی امروز با اعلام دیدار خود با هیئت‌های آمریکا و تروییکای اروپایی در وین و گفتگو درباره برجام، این نشست‌ها را «سازنده و مفید» توصیف کرد.