اوضاع امنیتی عراق بسیار نگران کننده است

اوضاع امنیتی عراق بسیار نگران کننده است رئیس فراکسیون پارلمانی بیارق الخیر امروز چهارشنبه اعلام کرد که اوضاع امنیتی در عراق بسیار نگران کننده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد الخالد..

اوضاع امنیتی عراق بسیار نگران کننده است

اوضاع امنیتی عراق بسیار نگران کننده است

رئیس فراکسیون پارلمانی بیارق الخیر امروز چهارشنبه اعلام کرد که اوضاع امنیتی در عراق بسیار نگران کننده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد الخالدی رئیس فراکسیون پارلمانی بیارق الخیر امروز چهارشنبه اعلام کرد که اوضاع امنیتی در عراق بسیار نگران کننده است.

وی افزود: اوضاع امنیتی در عراق با توجه به تکرار مشکلات و رخنه های امنیتی، بسیار نگران کننده است.

الخالدی گفت: روند حوادث و تحولات در دیالی به طور مثال گواه بر فعالیت بازمانده های داعشی در برخی مناطق است که نگرانی افکار عمومی را به همراه داشته است.

رئیس فراکسیون پارلمانی بیارق الخیر تاکید کرد: عراق در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت سازی در تاریخش قرار دارد و ادامه این رخنه ها و مشکلات امنیتی به این شکل موضوعی بسیار خطرناک و سیگنال منفی برای افکار عمومی است.

وی افزود: حمرین به مثابه دریچه شر است که تهدید کننده امنیت چهار استان در آن واحد است.

الخالدی گفت: قبل از انتخابات باید اهتمام کافی به این منطقه شود و اوضاع امنیتی آن سرو سامان داده شود.

استانهای عراقی اخیراً شاهد برخی مشکلات امنیتی به سبب تحرکات داعش است.