انتقاد مجدد روحانی از صدا وسیما

انتقاد مجدد روحانی از صدا وسیما رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: فیلم هایشان روی دستشان باد کرده، علیه برجام پخش می کنند.
دریافت ۱۵ MB

انتقاد مجدد روحانی از صدا وسیما

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: فیلم هایشان روی دستشان باد کرده، علیه برجام پخش می کنند.

دریافت ۱۵ MB