انتقاد سازمان انرژی اتمی از برخی رسانه‌ها

روابط عمومی سازمان انرژی اتمی در بیانیه‌ای از موضع برخی رسانه‌ها انتقاد کرد.

روابط عمومی سازمان انرژی اتمی در بیانیه‌ای از موضع برخی رسانه‌ها انتقاد کرد.