انتشار تصویر عامل خرابکاری اخیر در نطنز

انتشار تصویر عامل خرابکاری اخیر در نطنز رضا کریمی عامل این خرابکاری توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی شده است، او قبل از حادثه به خارج از کشور گریخته است.
دریافت ۱۳ MB

انتشار تصویر عامل خرابکاری اخیر در نطنز

رضا کریمی عامل این خرابکاری توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی شده است، او قبل از حادثه به خارج از کشور گریخته است.

دریافت ۱۳ MB