انتخاب اصلح تحول در وضعیت اقتصادی کشور می‌آفریند

اصفهان – رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت:مردم باید برای تحول وضع موجود پرشور در صحنه انتخابات حاضر شوند چراکه این توان را دارند که در مدت باقی مانده به تحقیق در ارتباط با فرد اصلح بپردازند.

اصفهان – رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت:مردم باید برای تحول وضع موجود پرشور در صحنه انتخابات حاضر شوند چراکه این توان را دارند که در مدت باقی مانده به تحقیق در ارتباط با فرد اصلح بپردازند.