انتخابات شوراها در ۴۸ نقطه آذربایجان غربی برگزار می شود

ارومیه – رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی با بیان این که انتخابات شوراهای اسلامی شهر در ۴۸نقطه استان برگزار می شود، گفت: روند برگزاری انتخابات در استان همانند کشور در حال انجام است.

ارومیه – رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی با بیان این که انتخابات شوراهای اسلامی شهر در ۴۸نقطه استان برگزار می شود، گفت: روند برگزاری انتخابات در استان همانند کشور در حال انجام است.