امیدواریم در آینده شاهد تحریم‌های آمریکا علیه ملت‌ها نباشیم

امیدواریم در آینده شاهد تحریم‌های آمریکا علیه ملت‌ها نباشیم معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در دیدار با رئیس دیوان بین المللی کیفری ابراز امیدواری کرد: در آینده شاهد تحریم‌های غیرقانونی آمری..

امیدواریم در آینده شاهد تحریم‌های آمریکا علیه ملت‌ها نباشیم

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در دیدار با رئیس دیوان بین المللی کیفری ابراز امیدواری کرد: در آینده شاهد تحریم‌های غیرقانونی آمریکا بر علیه ملت‌ها و نهادهای بین‌المللی نباشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بهاروند معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در لاهه با «هافمنسکی» رئیس دیوان بین‌المللی کیفری ملاقات کرد.

در این دیدار بهاروند و قاضی هافمنسکی آخرین تحولات دیوان بین‌المللی کیفری از جمله قضایای افغانستان و فلسطین اشغالی مطروحه در دیوان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به اظهارات رئیس دیوان مبنی بر تغییر رویکرد ایالات متحده آمریکا نسبت به دیوان ابراز امیدواری کرد که در آینده شاهد تحریم‌های غیرقانونی آمریکا بر علیه ملت‌ها و نهادهای بین‌المللی نباشیم.