افتتاح دومین بیمارستان تنفسی نیروی زمینی ارتش در خاش

دومین بیمارستان تنفسی نیروی زمینی ارتش صبح امروز با حضور امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، جمعی از مدیران و مسئولین در شهرستان خاش به بهره برداری رسید.

دومین بیمارستان تنفسی نیروی زمینی ارتش صبح امروز با حضور امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، جمعی از مدیران و مسئولین در شهرستان خاش به بهره برداری رسید.