اضافه شدن ۸ رشته به رشته‌های دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دزفول- رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول، از اضافه شدن هشت رشته به مجموع رشته‌های این دانشگاه و پذیرش دانشجو در آینده نزدیک خبر داد.

دزفول- رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول، از اضافه شدن هشت رشته به مجموع رشته‌های این دانشگاه و پذیرش دانشجو در آینده نزدیک خبر داد.