اصلاح آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌ها درسامانه تدارکات الکترونیکی

اصلاح آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌ها درسامانه تدارکات الکترونیکی با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اصلاح شد.
به گزارش خبرگزاری م..

اصلاح آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌ها درسامانه تدارکات الکترونیکی

با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، «آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» که پیش از این نیز به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اصلاح شده بود را مورد بازبینی قرار داد.

به موجب اصلاح آئین نامه فوق، معاملات بین المللی که از منابع داخلی و خارجی تأمین اعتبار می‌شوند، ملزم به رعایت این مصوبه هستند.

اسناد مربوط به انجام مراحل معاملات مطابق برنامه زمانبندی پنج ساله به استثنای الزام چاپ آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و تأیید کارگروه مندرج در این مصوبه، مکلفند با انجام معاملات در بستر ستاد از انجام مراحل معامله ذیل قوانین، دستورالعمل‌ها و آئین نامه مرتبط به صورت کاغذی اجتناب نمایند.