اشتغال و مسکن ماندگارترین خدمت کمیته امداد به مددجویان است

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) خدمات مختلفی را به نیازمندان و محرومان ارائه می‌کند که ماندگار ترین آنها ایجاد اشتغال و تأمین مسکن برای این عزیزان است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) خدمات مختلفی را به نیازمندان و محرومان ارائه می‌کند که ماندگار ترین آنها ایجاد اشتغال و تأمین مسکن برای این عزیزان است.