استخدام فروشنده آقا/سلماس

به یک نفر فروشنده آقا در شیفت صبح مغازه بورس قند و چای نیازمندیم. ساعات کاری : ۸صبح تا ۱۴ ظهر . تلفن تماس : ۰۹۱۴۸۱۱۲۰۲۳ About Post Author Adminjavan See author's posts

به یک نفر فروشنده آقا در شیفت صبح مغازه بورس قند و چای نیازمندیم.
ساعات کاری : ۸صبح تا ۱۴ ظهر .
تلفن تماس :
۰۹۱۴۸۱۱۲۰۲۳