اردوهای هفت اقلیم یکی از دستاوردهای کنگره شهدای استان مرکزی است

اراک- فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی اظهار گفت: اردوهای هفت اقلیم که یکی از دستاوردهای مهم کنگره شهدای استان است می‌تواند با رعایت پروتکل های بهداشتی و به شکل محدود انجام شود.

اراک- فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی اظهار گفت: اردوهای هفت اقلیم که یکی از دستاوردهای مهم کنگره شهدای استان است می‌تواند با رعایت پروتکل های بهداشتی و به شکل محدود انجام شود.