ارائه تسهیلات مسکن و خرید خودرو ویژه اعضای هیات علمی

ارائه تسهیلات مسکن و خرید خودرو ویژه اعضای هیات علمی با امضای معاونت اداری مالی و مدیریت منابع و پیگیری ستاد امور رفاهی وزارت علوم، تفاهمنامه ارائه تسهیلات بانک طرف قرارداد وزارت علوم به اعضای هیات عل..

ارائه تسهیلات مسکن و خرید خودرو ویژه اعضای هیات علمی

ارائه تسهیلات مسکن و خرید خودرو ویژه اعضای هیات علمی

با امضای معاونت اداری مالی و مدیریت منابع و پیگیری ستاد امور رفاهی وزارت علوم، تفاهمنامه ارائه تسهیلات بانک طرف قرارداد وزارت علوم به اعضای هیات علمی با شرایط جدید تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خدمات ارائه تسهیلات مسکن و خرید خودرو بانک طرف قرارداد وزارت علوم افزایش یافت. بر همین اساس تفاهم نامه ارائه تسهیلات بانک مذکور به اعضای هیأت علمی با شرایط جدید تمدید شد.

متقاضیان وام می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک مورد نظر در سراسر کشور تسهیلات موردنظر خود را دریافت کنند. میزان وام و شرایط دریافت در جدول ذیل درج شده است: