احداث مرکز تمدن اسلامی در ازبکستان، مبارزه با افراط گرایی است

احداث مرکز تمدن اسلامی در ازبکستان، مبارزه با افراط گرایی است وزیر امورخارجه کشورمان در بازدید از مرکز تمدن اسلامی ازبکستان، گفت: احداث این مرکز در مسیر مبارزه با افراط‌گرایی و فاصله گرفتن از برداشت‌ه..

احداث مرکز تمدن اسلامی در ازبکستان، مبارزه با افراط گرایی است

وزیر امورخارجه کشورمان در بازدید از مرکز تمدن اسلامی ازبکستان، گفت: احداث این مرکز در مسیر مبارزه با افراط‌گرایی و فاصله گرفتن از برداشت‌های خشونت آمیز از اسلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در بازدید از مرکز تمدن اسلامی تاشکند، اقدام رئیس جمهور ازبکستان در احداث این مرکز را باعث آشنایی جوانان با تاریخ و ارزش های اصیل خود دانست که هم باعث افزایش اتکا به باورهای اسلامی بوده و هم در مسیر مبارزه با افراط‌گرایی و فاصله گرفتن از برداشت‌های خشونت آمیز از اسلام است.

در ابتدای این بازدید شاه «عظیم منوراف» رئیس این مرکز در توضیحات مبسوطی تاسیس این مرکز را به منظور حفظ و گسترش آثار اسلامی و همچنین مرکزی برای پژوهشگران اسلامی از سراسر جهان معرفی کرد.

این مرکز همچنین دارای کتابخانه‌ای غنی از آثار اسلامی است.