اجازه وقت‌کشی در مذاکرات نمی‌دهیم/ اقدام نخست با آمریکا است

اجازه وقت‌کشی در مذاکرات نمی‌دهیم/ اقدام نخست با آمریکا است معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: مذاکرات سخت است اما ما حتما از مذاکرات فرسایشی اجتناب می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کسی وقت‌کشی و بیهوده مذاکرات..

اجازه وقت‌کشی در مذاکرات نمی‌دهیم/ اقدام نخست با آمریکا است

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: مذاکرات سخت است اما ما حتما از مذاکرات فرسایشی اجتناب می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کسی وقت‌کشی و بیهوده مذاکرات را طولانی یا فرسایشی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه عصر امروز (سه‌شنبه) و پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین، اظهار کرد: تلاش می‌شود برسیم به مجموعه اقداماتی که آمریکا باید در رفع همه تحریم‌ها انجام دهد، راستی آزمایی شود و بعد هم ایران اقدامات خود را انجام دهد.

عراقچی گفت: این آمریکا است که باید اقدام نخست را انجام دهد.

وی تاکید کرد: مذاکرات سخت است اما ما حتما از مذاکرات فرسایشی اجتناب می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کسی وقت‌کشی و بیهوده مذاکرات را طولانی یا فرسایشی کند، در عین حال در مذاکرات تعجیل هم نمی‌کنیم.