آیا قرار است چینی‌ها کیش و قشم را برای ۲۵ سال اجاره کنند؟

آیا قرار است چینی‌ها کیش و قشم را برای ۲۵ سال اجاره کنند؟ شایعات زیادی درمورد سند تفاهم ایران و چین منتشرشده و حتی این تفاهم نامه را به قرارداد قطعی تعبیر می‌کنند،از جمله این شایعات می‌توان به اجاره ۲..

آیا قرار است چینی‌ها کیش و قشم را برای ۲۵ سال اجاره کنند؟

شایعات زیادی درمورد سند تفاهم ایران و چین منتشرشده و حتی این تفاهم نامه را به قرارداد قطعی تعبیر می‌کنند،از جمله این شایعات می‌توان به اجاره ۲۵ساله جزایر معروف کیش و قشم توسط چین اشاره کرد.

دریافت ۳۶ MB